Eksen Kontrol Kablosu LIY(ST)CY-PIMF

PVC YALITIMLI, PE KILIFLI SİNYAL VE KONTROL KABLOSU
PVC INSULATED, PE SHEATH SIGNAL AND CONTROL CABLES

ÖLÇÜLER : 5 x 2 x 0.22 mm

İLETKEN : IEC 60228/ HD 383 Sınıf- 5 Bükülü Bakır

YALITIM : PVC Bileşik YI2, VDE 0207-4

YALITIM RENK : DIN 47100 Bilgisayar ve Ofis Sistemlerinde

BİREYSEL BÜKÜM : İki Damar Çift Olacak Şekilde Endüstriyel Elektronikte

BİREYSEL EKRAN : Pes-Bant,Kalaylı Bakırdan Toprak Teli, Enstrüman ve Kontrol Mühendisliğinde AL-Pes Bant Bina İçi Haberleşme Sistemlerinde

GENEL BÜKÜM : Ekranlanmış Çiftlerin Katlar Halinde Bükümü Güvenlik Sistemlerinde

AYIRICI BANT : Pes-Bant Bina İçi Ses Sistemlerinde

GENEL EKRAN : AL-Pes Bant,Kalaylı Bakır Tellerden Örgü Ekran Sayesinde Elektromanyetik Etkileşim (%50 Kapalı) Minimuma İndirilmiştir.

DIŞ KILIF : PVC Bileşik YM1, VDE 0207-5

DIŞ KILIF RENGİ : Turuncu

CONDUCTOR : IEC 60228/HD383 Class-5 Stranded Copper

INSULATION : PVC Compound YI2, VDE 0207-4

COLOUR CODE : DIN 47100 Computers and Office Systems

INDIVIDUAL STRANDING : Two Veins Are Twisted Industrial Electronics

INDIVIDUAL SCREEN : Pes-Tape,Tinned Copper Drain Wire, Instrumentation and Control Engineering AL-Pes Tape Communication Systems Inside Buildings

OVERALL STRANDING : Pairwise,Screened Pairs In Layers Security Systems

WRAPPING : Pes-Tape Voice Communication For Inside Of Buildings

OVERALL SCREEN : AL-Pes Tape,Tinned Copper Wire Braid Due to Its Overall Screen The Electromagnetic (%50 Closed) Interference Is Minimized.

SHEATH : PVC Compound YM1 VDE 0207-5

SHEATH COLOUR : RAL 7001 Gray

KULLANIM ALANLARI

Bilgisayar ve Ofis Sistemlerinde
Bina İçi Haberleşme Sistemlerinde
Enstrüman ve Kontrol Mühendisliğinde
Endüstriyel Elektronikte